Palveleva johtajuus – avain psykologiseen turvallisuuteen

Työelämämme on murroksessa. Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyötä ja erityisosaamisten yhdistämistä. Muuttuva toimintaympäristö tuo esiin jatkuvaa uudistumistarvetta. Työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän uudistumista ja uuden oppimista. Myös organisaatioilta vaaditaan vanhojen rutiinien tunnistamista ja uusien toimintamallien ja tapojen rohkeaa käyttöönottoa. Työnantajan tehtäväksi on muotoutumassa perustehtävien lisäksi uudistumisen ja oppimisen mahdollistaminen sekä yksilön että organisaation tasoilla. Uuteen tarttuminen, omien ideoiden esittäminen tai rutiineista …

Lue lisää

Palveleva johtajuus 2023

”Vuosien kuluessa palveleva johtajuus on kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa. Edellytysten luominen lähtee yksilöistä ja siirtyy yhteisöön, syntyy yhteinen kasvutarina ”. ”Palveleva johtaja on palvelija ensin… Se alkaa luonnollisesta tunteesta, että haluaa palvella, palvella ensin. Sitten tietoinen valinta tuo johtajalle pyrkimyksen …

Lue lisää