Palvelut


Mitä on palveleva johtajuus? Mitä on kognitiivinen ergonomia? Miten palvelevalla johtajuudella voidaan vaikuttaa kognitiiviseen ergonomiaan?

Headactive Oy on tunnistanut ja tuotteistanut kaksi työelämän tukitoimintoa: suomalaiseen työelämään monella tavalla sopivan palvelevan johtajuuden, sekä yksilön hyvinvoinnin peruskiven nukkumisen (unesta energiaa -opi paremmaksi nukkujaksi verkkovalmennus). Kolmantena palveluna on työyhteisön kokonaiskuormituksen arviointiin työterveyslaitoksen kehittämä “aivotyö toimivaksi” -menetelmä). Näillä luodaan inhimillisyyttä ja välittämisen kulttuuria. Jaksamista ja kasvua.

Palveleva johtajuus: luennosta valmennukseen

Palveleva johtajuus on yrityksille ja yhteisölle suunnattu tarpeen mukaan muokkautuva kokonaisuus. Parhaiten aiheeseen pääsee kiinni noin 2-3 tunnin jaksotetulla johdannolla aiheeseen: johdannossa käydään läpi lyhyesti työhyvinvoinnin perusteita (työuupumus, työnimu), palvelevan johtamisen evoluutio, palvelevan johtajan yksilölliset ominaispiirteet sekä miten palveleva johtajuus mukautuu yhteisön ominaisuudeksi.
 
Johdanto jakson jälkeen voidaan asiakkaan tarpeen mukaan mennä pidemmälle sekä palvelevan yksilön ominaispiirteissä, että palvelevan yhteisön ominaisuuksissa. Parasta vaikuttavuutta saadaan joko yksilö- tai pienryhmävalmennuksilla. Osallistavissa valmennuksissa luodaan vahva yksilöllinen omaehtoinen motivaatio muutokselle ja omalle ammatilliselle kasvulle. Luennossa ja etenkin valmennuksissa tuodaan esille konkreettisia työkaluja sekä yksilölle että yhteisölle, miten kasvattaa ja rakentaa palvelevaa työntekijä-, työyhteisö- ja toimintakulttuuria.
 
Palvelevassa johtamisessa ja/tai palvelevassa yhteisössä kyse on ei-itsekkäästä asenteesta ja halusta palvella sekä yhteisen kasvun edellytysten luomisesta. Kysymykseen millainen palveleva yhteisö/yksilö on helppo vastata, mutta vaikeampaa on vastata kysymykseen miten palvelevaksi yhteisöksi/yksilöksi oppii?
 
Näihin palveleva johtaminen luento ja valmennukset antavat konkreettisia malleja ja tapoja toimia. 
 
Valmennus tukee sekä organisaation menestystä, että yksittäisen työntekijän työhyvinvointia ja ammatillista kasvua. Vaiheittaisella valmennuksella syntyy itseään ruokkiva onnistumisen kehä.
 
Headactiven luennot ja valmennukset rakentuvat seuraavien palvelevan johtajuuden periaatteiden mukaisesti.

Aivotyö toimivaksi

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Aivotyö tarkoittaa tiedolla työskentelyä ja ajatustyötä, työtä jossa voi kehittyä ja jota voi kehittää! Aivotyöhön kuuluu asioiden tunnistamista, tiedostamista, toiminnanohjauksen kontrollointia, kuormituksen tunnistamista, pitkä- ja lyhytkestoista muistamista, ongelmien jatkuvaa ratkaisua, päätöksentekoa, monipuolista uuden omaksumista. Tämä vaatii paljon kapasiteettia riippumatta siitä, millä alalla työskentelet. Palvelu perustuu Työterveyslaitoksen aivotyö toimivaksi konseptiin. Konseptin avulla saadaan ”mitattua” työn kuormituspisteet yhteisötasolla ja työpajassa puututaan näihin ja tehdään juuri teidän työstänne hallittavampaa ja vähemmän kuormittavaa.
 
Aivotyö toimivaksi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Menetelmään kuuluvat aivotyöindeksi-kysely ja sitä täydentävät kognitiivisen ergonomian selvitykset antavat kattavan kuvan koko organisaation aivotyöntilasta, työn tekemisen arjesta ja sujuvuuden esteistä. Saatu tieto otetaan käyttöön aivotyöpajassa, jossa laaditaan yhdessä toimenpiteitä työn sujuvoittamiseksi. Muutosten jalkauttamisen tuki (aivotyön tuki) on yksi menetelmän osa-alueista.

Unesta energiaa – opi paremmaksi nukkujaksi: verkkokurssi tai luento

Huono nukkuminen on valitettavan yleistä, useammat sinnittelevät väsyneenä viikosta, kuukaudesta jopa vuodesta toiseen, tekemättä asialle mitään. Huonosta nukkumisesta tulee tapa, ja hyvä nukkuminen on positiivinen poikkeus. Osalla kyse on tietämättömyydestä ja nukkumisen taidon puutteesta. Tutkittua tietoa nukkumisesta on, mutta se on valitettavan levällään. Unesta Energiaa verkkokurssin ja ”live” valmennuksen tarkoitus on tarjota kaikki oleellinen tieto siitä, mistä hyvästä unesta on kyse ja miten hyväksi nukkujaksi voi oppia.
 
”Kokonaisuudessaan Unesta energiaa valmennus on ollut erinomainen tapa käydä omaa nukkumista läpi itsenäisesti omassa tahdissa. Valmennuksessa on käyty selkeästi läpi unen rakenne ja uneen vaikuttavia asioita. Olen pitänyt myös siitä, että nukkujan omaa vastuuta omasta nukkumisestaan on korostettu. Tästä valmennuksesta on varmasti hyötyä monelle nukkumisen kanssa kamppailevalle!”
 
Unesta energiaa  – opi paremmaksi nukkujaksi – verkkokurssi ”opettaa” Sinut paremmaksi nukkujaksi. Verkkokurssi käsittää kuusi 10-25min jaksoa sekä työkirjan. Verkkokurssin saat käyttöösi 6 kuukauden ajaksi. Riittävän levon kautta lisätään jaksamista niin töissä kuin vapaalla. Järjestyksessään neljäs versio suositusta verkkokurssista valmistui syyskuussa 2023. Unesta energiaa sisältö toimii myös luetona. Kysy lisää!

Katso lisää täältä www.unestaenergiaa.fi.