Palveleva johtajuus 2023

”Vuosien kuluessa palveleva johtajuus on kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa. Edellytysten luominen lähtee yksilöistä ja siirtyy yhteisöön, syntyy yhteinen kasvutarina ”.

Vuodesta 2014 olen vienyt eteenpäin palvelevan johtajuuden sovittamista suomalaiseen työkulttuuriin. Psykologian lopputyöni (Koettu palveleva johtajuus työn imu ja työuupumus – pitkittäistutkimus) vakuutti minut ja jäi minuun pysyvästi. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen vinkistä sain käsiini uutta ajateltavaa aiheeseen ja perehdyin päivitettyyn, hieman erilaiseen ja konkreettisempaan tulkintaan palvelevasta johtajuudesta (J. Laub 2018; Leveraging the power of servant leadership). Tämä kirja täytti yhteisöllisyyden osan kokonaisuudessa.
 
Käytännössä kyse oli siitä, löytyykö palvelevan johtajuuden ytimeen riittävää konkretiaa, keinoja miten toteuttaa palveleva johtajuutta yksilö- ja yhteisötasolla? Muokkautuuko Greenleafin palvelevan johtajuuden ideologian ydin (R. Greenleaf, 1977) konkretiaksi, kasvuksi? Greenleafin alkuajatus palvelevasta johtamisesta on abstrakti:

”Palveleva johtaja on palvelija ensin… Se alkaa luonnollisesta tunteesta, että haluaa palvella, palvella ensin. Sitten tietoinen valinta tuo johtajalle pyrkimyksen johtaa… Paras testi todentaa palvelevaa johtajuutta ja samalla vaikea hallinnoida on tämä: Kasvavatko palveltavat henkilöinä? Tulevatko he jotka ovat tulleet palvelluiksi terveimmiksi, viisaammiksi, vapaimmiksi, itsenäisemmiksi ja enemmän palvelevan johtajan kaltaisiksi?”

Miten tämä mahdollinen kasvupotentiaali saataisiin aikaiseksi? Tätä polkua seuratessani perehdyin vaiheittain Spearsin, Dierendonckin ja Laubin tulkintoihin, vastauksia ja konkretiaa alkoi löytymään. Entistä kirkkaammin näkyy palvelevan johtajuuden arvo ja sopivuus nykyaikaan. Palvelevan johtajuuden periaatteista saadaan keinoja, joilla kasvu tulee mahdolliseksi. Yksilön kasvun myötä kasvaa myös yritys. Samalla saadaan organisaation arvomaailma ja vuorovaikutuksen tavat konkreettisen avoimiksi, työntekijää kunnioittavaksi, ilmapiiri kuormituksen kokeman ja kontrollin suhteen avoimeksi ja hyväksyväksi. Mielenkiintoista sinäänsä, että palvelevan johtajuuden kypsyminen on vaatinut vuosikymmeniä asettuakseen lähemmäs tai osaksi varsinaista työelämän johtamista! Tähän historiaan perehtyminen antaa perspektiiviä, jonka avulla myös työelämän muutos näyttäytyy. Työni työterveyspsykologina lisää ymmärrystä työelämästä sekä sen kipupisteistä ja samalla jalostaa ymmärrystä, konkretisoi palvelevaa johtajuutta suomalaiseen työkulttuuriin sopivaksi. Näistä lähtökohdista olen työstänyt yksilö- ja yhteisötason ominaisuuksien mallit palvelevasta johtajuudesta, sellaisena kun ne nyt vuoden 2023 alussa näyttäytyvät. Perehtyminen aiheeseen jatkuu, jää nähtäväksi mihin se johtaakaan!
 
Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin blogiin