“Parhaat yritykset eivät palkkaa taitavia ihmisiä ja motivoi heitä; he palkkaavat jo motivoituneita ihmisiä ja innostavat heitä”.

Simon Sinek

Aikaisemmassa työelämässä tein mm. tuotehallintaa, esihenkilötyötä – ajelehdin kasvatustieteilijänä matkaviestin maailmassa vuodet 1997-2013. Töitä sain tehdä niin suomessa, yhdysvalloissa, kuin ruotsissa ja ranskassakin. Alan murroksen seurauksena alkanut toimialan epävakaus sekä työn merkityksen katoaminen johdatteli minut vaiheittain työelämäni käännekohtaan. Halusin muutoksen, tiesin mitä halusin ja opiskelin uuden ammatin (laillistettu psykologi, 2015 JYU). Psykologian opinnoista löysin työurani ”punaisen langan”; palvelevan johtajuuden.

Sattuma 1.

Vajaa vuosi Pariisissa ennen psykologian opiskelujen alkua opetti minulle paljon. Toimiessani suunnittelija -tiimin esihenkilönä käänsin toimintatapani päälaelleen; tekemisen yksipuolisen vaatimisen, kontrollin, tarkan seuraamisen sijaan päätin luoda edellytyksiä työn tekemiselle. Kuuntelin enemmän ja tarkemmin, kannustin, rohkaisin, keskityin tietoisesti vuorovaikutuksiin ja aitoon läsnäoloon. Loin tietoisesti edellytyksiä. Ja kuinka kävikään? Poissaolot jäivät pois, työhyvinvointi ja jaksaminen paranivat. Jokainen tiimin jäsen teki enemmän kuin mitä osasin vaatia, jokainen tiimin jäsen oppi uutta, kehittyi osaamisessaan sekä tekemisessään – tuotti koko organisaatiolle lisäarvoa. Samaan aikaan jokainen tiimin jäsen tuotti itselleen lisäarvoa.

Sattuma 2.

Löysin psykologian lopputyövaiheessa teoreettisen viitekehyksen tavalleni toimia: palveleva johtajuus. Tein aiheesta lopputyöni, jossa todistin akateemisesti, kuinka palveleva johtajuus vaikuttaa työn imua lisäävästi ja samalla vähentää työuupumusta.

Latauksia tälle työlle on syksyllä 2023 jo yli 2600!

Olin löytänyt win-win mallin toimia, joka toki tarvitsi muotoilua suomalaiseen työelämään paremmin sopivaksi. Vastavalmistuneena psykologina aloin etsimään alustaa, jossa voisin tuoda esiin kehittää ja kokeilla enemmän ja enemmän palvelevan johtajuuden lisäarvoa. Sellaista ei löytynyt, aika ei ollut sopiva. Nämä kaksi sattumaa kuitenkin käynnistivät prosessin, jonka seurauksena Headactive Oy sai alkunsa (2018).
 
Vuosien kuluessa aihealue on kuitenkin kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa.
 
Käytännössä vuosien kuluessa kyse on ollut siitä, löytyykö palvelevan johtajuuden ytimeen riittävää konkretiaa, keinoja miten toteuttaa palveleva johtajuutta. Muokkautuuko Greenleafin palvelevan johtajuuden ideologian ydin (R. Greenleaf, 1977) konkretiaksi, kasvuksi:

”Palveleva johtaja on palvelija ensin… Se alkaa luonnollisesta tunteesta, että haluaa palvella, palvella ensin. Sitten tietoinen valinta tuo johtajalle pyrkimyksen johtaa… Paras testi todentaa palvelevaa johtajuutta ja samalla vaikea hallinnoida on tämä: Kasvavatko palveltavat henkilöinä? Tulevatko he jotka ovat tulleet palvelluiksi terveimmiksi, viisaammiksi, vapaimmiksi, itsenäisemmiksi ja enemmän palvelevan johtajan kaltaisiksi?”

Kysymys on siis siitä, miten tämä mahdollinen kasvupotentiaali saataisiin aikaiseksi? Tätä polkua seuratessani perehdyin vaiheittain Spearsin, van Dierendonckin ja Laubin tulkintoihin, vastauksia ja konkretiaa alkoi löytymään. Työni työterveyspsykologina jalosti ajattelua, muokkasi palvelevaa johtajuutta suomalaiseen työkulttuuriin sopivaksi.
 
Palvelevan johtajuuden evoluution perehtyneisyyden sekä suomalaisen työelämän tuntemuksen lähtökohdista olen työstänyt Headactiven mallin ja tasot palvelevasta johtajuudesta. Konseptin työnimi on

”Palvelevasta johtajuudesta palvelevaksi johtajaksi ja palvelevaksi työyhteisöksi”.
 
Palvelevan johtajuuden periaatteista ja evoluutiosta saadaan johdettua keinoja, joilla psykologinen turvallisuus ja kasvu tulee mahdolliseksi. Yksilön kasvun myötä kasvaa myös yritys. Samalla saadaan organisaation arvomaailma ja vuorovaikutuksen tavat konkreettisen avoimiksi, työntekijää kunnioittavaksi, ilmapiiri kuormituksen kokeman ja kontrollin suhteen avoimeksi ja hyväksyväksi.
 
Pandemia kiihdytti työelämän muutosta, vuonna 2022 työelämän murros ei ole tulossa, se on tässä ja nyt. Viipyilemällä menneessä, odottamalla tai pysymällä tässä hetkessä muutos ajaa meistä ohi. Nyt on aika muotoilla työelämän kokemaa sekä yksilö- että yritystasolla tähän aikaan ja tulevaan sopivaksi. Tulevaisuuteen suuntaavat organisaatiot syntyvät uudelleen nyt. Etä-, lähi- tai hybridityön lisäksi kantaa tulee ja kannattaa ottaa myös työpaikan ilmapiiriin ja vuorovaikutustapojen uudelleen muotoiluun. Palvelevan johtajuuden periaatteet tukevat juuri tätä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelevan johtajuuden luennoista, valmennuksista ja yrityskohtaisesta konsultaatiosta!

Kari Matilainen

Palveleva psykologi, työhyvinvoinnin edistäjä.

Kari Matilainen (KM, PsM, laillistettu psykologi) on suomalaisen, yhdysvaltalaisen, ruotsalaisen ja ranskalaisen työkulttuurin karaisema nykyinen psykologi, joka toteuttaa visiotaan palvelevan johtajuuden tuotteistamisesta. “Psykologiksi valmistuin työelämän kautta ja koulimana, tuosta kokemasta ei tässä työssä ole ollut haittaa”.

Lisätietoja työurasta löydät LinkedIn profiilistani!