Mistä palvelevassa johtajuudessa on kyse?

Palveleva johtajuus on ihmiskeskeinen lähestymistapa johtamiseen, joka asettaa etusijalle muiden tarpeet ja pyrkii luomaan positiivisen vaikutuksen yksilöihin, organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Palveleva johtaminen on lähestymistapa, joka korostaa esihenkilön roolia palvelijana omalle työyhteisölleen. Tällä lähestymistavalla esihenkilö pyrkii tukemaan ja auttamaan yksilöitä saavuttamaan omat tavoitteensa työssään ja henkilökohtaisessa kehityksessään samalla kun edistetään organisaation yhteisiä päämääriä. Palvelevan johtajuuden …

Lue lisää

Subjektiivinen intressi esihenkilötyön motiivina

Työurani aikana minulla on ollut useampi esihenkilö sekä suomessa että ulkomailla. Osa esihenkilöistä on ollut hyviä, osa huonoja – osa luokattomia. Ensisijaisesti perustan oman johtaja/esihenkilö luokitteluni kolmeen tekijään: Taito ja tahtotila kommunikoida avoimesti, tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Taito ja tahtotila tunnistaa sekä ymmärtää alaisen osaamiset ja tavat toimia. Taito ja tahtotila tukea, kuunnella, antaa palautetta, kannustaa …

Lue lisää