Palveleva johtajuus ja työnantajakokemus

Palvelevan johtajuuden ja työnantajakokemuksen välillä on tehty useita tutkimuksia. Monet tutkimukset osoittavat, että palvelevan johtajuuden piirteet, kuten empatia, kuunteleminen, tukeminen ja kehittäminen, vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen, motivaatioon, sitoutumiseen ja suorituskykyyn. Tutkimuksissa (mm. ”The Impact of Servant Leadership on Job Satisfaction”, ”Does Servant Leadership Stimulate Work Engagement? The Moderating Role of Trust in the Leader” ja …

Lue lisää

Mistä palvelevassa johtajuudessa on kyse?

Palveleva johtajuus on ihmiskeskeinen lähestymistapa johtamiseen, joka asettaa etusijalle muiden tarpeet ja pyrkii luomaan positiivisen vaikutuksen yksilöihin, organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Palveleva johtaminen on lähestymistapa, joka korostaa esihenkilön roolia palvelijana omalle työyhteisölleen. Tällä lähestymistavalla esihenkilö pyrkii tukemaan ja auttamaan yksilöitä saavuttamaan omat tavoitteensa työssään ja henkilökohtaisessa kehityksessään samalla kun edistetään organisaation yhteisiä päämääriä. Palvelevan johtajuuden …

Lue lisää

Palveleva johtajuus – avain psykologiseen turvallisuuteen

Työelämämme on murroksessa. Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyötä ja erityisosaamisten yhdistämistä. Muuttuva toimintaympäristö tuo esiin jatkuvaa uudistumistarvetta. Työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän uudistumista ja uuden oppimista. Myös organisaatioilta vaaditaan vanhojen rutiinien tunnistamista ja uusien toimintamallien ja tapojen rohkeaa käyttöönottoa. Työnantajan tehtäväksi on muotoutumassa perustehtävien lisäksi uudistumisen ja oppimisen mahdollistaminen sekä yksilön että organisaation tasoilla. Uuteen tarttuminen, omien ideoiden esittäminen tai rutiineista …

Lue lisää

Palveleva johtajuus 2023

”Vuosien kuluessa palveleva johtajuus on kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa. Edellytysten luominen lähtee yksilöistä ja siirtyy yhteisöön, syntyy yhteinen kasvutarina ”. ”Palveleva johtaja on palvelija ensin… Se alkaa luonnollisesta tunteesta, että haluaa palvella, palvella ensin. Sitten tietoinen valinta tuo johtajalle pyrkimyksen …

Lue lisää

Subjektiivinen intressi esihenkilötyön motiivina

Työurani aikana minulla on ollut useampi esihenkilö sekä suomessa että ulkomailla. Osa esihenkilöistä on ollut hyviä, osa huonoja – osa luokattomia. Ensisijaisesti perustan oman johtaja/esihenkilö luokitteluni kolmeen tekijään: Taito ja tahtotila kommunikoida avoimesti, tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Taito ja tahtotila tunnistaa sekä ymmärtää alaisen osaamiset ja tavat toimia. Taito ja tahtotila tukea, kuunnella, antaa palautetta, kannustaa …

Lue lisää