Palvelevan johtajuuden asiantuntija.

Työhyvinvointi? Työnantajan tehtävä on murroksessa, palkan lisäksi työnantajalta odotetaan lisäarvoa mahdollistamalla yksittäisen työntekijän kasvu. Tämän kasvun oleelliset tekijät muodostavat Headactiven palveluiden ytimen.
 

”Niin kauan kun ihmisen suoritus on tärkeämpi kuin ihminen itse, syntyy uupumus”.

Tommy Hellsten

Palveleva johtajuus

Palvelevassa johtamisessa – palvelevassa yhteisössä kyse on ihmislähtöisen yrityskulttuurin luomisesta, epäitsekkäästä asenteesta sekä halusta palvella ja tukea kasvua. Luopumalla muodollisista valta-asemista, itsekkäistä asenteista, luomalla onnistumisen ja kasvun edellytyksiä saadaan aikaiseksi positiivisen kasvun sekä jatkuvan kehittymisen ilmapiiri. Psykologisesti turvallinen työyhteisö! Palvelevan johtamisen tavoite on yhdistää sekä yksilön että organisaation kasvu.

Palvelut

Palveleva johtajuus

Headactiven luennot ja valmennukset perustuvat palvelevan johtajuuden evoluutiosta nostettuihin teemoihin, joilla on tutkitusti vaikuttavuutta työhyvinvointiin. Yksilötaitojen valmennuksella luodaan ymmärrystä siitä, miten luodaan edellytyksiä palvelevalle johtajuudelle (tämän avulla mahdollistetaan yksilön kasvu). Yhteisötasolla luodaan käytänteitä ja edellytyksiä palvelevan johtamisen toteutumiselle organisaatio tasolla (muodostetaan ihmislähtöinen yrityskulttuuri, psykologinen turvallisuus). Tämän avulla mahdollistetaan yhteisön kasvu.
 

Palveleva johtajuus kaavio.

Aivotyö toimivaksi

Nykyajan työ on kognitiivista työtä eli aivotyötä. Aivotyö toimivaksi konseptin avulla saadaan ”mitattua” työn kuormituspisteet yhteisötasolla ja työpajoissa puututaan näihin ja tehdään juuri teidän työstänne hallittavampaa ja vähemmän kuormittavaa. Palvelu perustuu Työterveyslaitoksen aivotyö toimivaksi konseptiin.

Unesta energiaa tammiale!

Huono nukkuminen on valitettavan yleistä, useammat sinnittelevät väsyneenä viikosta, kuukaudesta jopa vuodesta toiseen tekemättä asialle mitään. Huonosta nukkumisesta tulee tapa.

Unesta energiaa! -opi paremmaksi nukkujaksi verkkovalmennus ”opettaa” kaiken oleellisen unesta sekä uneen liittyvistä asioista. Järjestyksessään kolmas versio suositusta verkkovalmennuksesta valmistuu syys/lokakuussa 2022.

Blogi

”Vuosien kuluessa palveleva johtajuus on kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa. Edellytysten luominen lähtee yksilöistä ja siirtyy yhteisöön, syntyy yhteinen kasvutarina. Syntyy psykologisesti turvallinen työyhteisö ”.