Palvelevan johtajuuden asiantuntija.

Mistä palvelevassa johtajuudessa on kyse?

Palveleva johtajuus on ihmiskeskeinen lähestymistapa johtamiseen, joka asettaa etusijalle muiden tarpeet ja pyrkii luomaan positiivisen vaikutuksen yksilöihin, organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Palveleva johtaminen on lähestymistapa, joka korostaa esihenkilön roolia palvelijana omalle työyhteisölleen. Tällä lähestymistavalla esihenkilö pyrkii tukemaan ja auttamaan työntekijää saavuttamaan tavoitteensa työssään ja henkilökohtaisessa kehityksessään samalla kun edistetään organisaation yhteisiä päämääriä.
 

”Esihenkilötehtävän mieltäminen palvelutehtäväksi vaatii asennemuutosta. Vaikkakin ajatus palvelemisesta vaikuttaa radikaalilta, asenteiden ja tätä seuraavan ilmapiirin muutoksen vaikuttavuus puhuu puolestaan. Palvelevan johtajuuden keinoin saadaan aikaan psykologista turvallisuutta, työn imun kokemusta ja ennaltaehkäistään työuupumukseen ajautumista.”

Kari Matilainen

Palveleva johtajuus

Palvelevassa johtamisessa – palvelevassa yhteisössä kyse on ihmislähtöisen yrityskulttuurin luomisesta, epäitsekkäästä asenteesta sekä halusta palvella ja tukea kasvua. Luopumalla muodollisista valta-asemista, itsekkäistä asenteista, luomalla onnistumisen ja kasvun edellytyksiä saadaan aikaiseksi positiivisen kasvun sekä jatkuvan kehittymisen ilmapiiri. Psykologisesti turvallinen työyhteisö! Palvelevan johtamisen tavoite on yhdistää sekä yksilön että organisaation kasvu.

Headactive Oy: Palvelut

Palveleva johtajuus

Headactiven luennot ja valmennukset perustuvat palvelevan johtajuuden evoluutiosta nostettuihin teemoihin, joilla on tutkitusti vaikuttavuutta työhyvinvointiin. Yksilötaitojen valmennuksella luodaan ymmärrystä siitä, miten luodaan edellytyksiä palvelevalle johtajuudelle (tämän avulla mahdollistetaan yksilön kasvu). Yhteisötasolla luodaan käytänteitä ja edellytyksiä palvelevan johtamisen toteutumiselle organisaatio tasolla (muodostetaan ihmislähtöinen yrityskulttuuri, psykologinen turvallisuus). Tämän avulla mahdollistetaan yhteisön kasvu.
 

Palveleva johtajuus kaavio.

Aivotyö toimivaksi

Nykyajan työ on kognitiivista työtä eli aivotyötä. Aivotyö toimivaksi konseptin avulla saadaan ”mitattua” työn kuormituspisteet yhteisötasolla ja työpajoissa puututaan näihin ja tehdään juuri teidän työstänne hallittavampaa ja vähemmän kuormittavaa. Palvelu perustuu Työterveyslaitoksen aivotyö toimivaksi konseptiin.

Unesta energiaa syysale!

Huono nukkuminen on valitettavan yleistä, useammat sinnittelevät väsyneenä viikosta, kuukaudesta jopa vuodesta toiseen tekemättä asialle mitään. Huonosta nukkumisesta tulee tapa.

Unesta energiaa! -opi paremmaksi nukkujaksi verkkokurssi ”opettaa” kaiken oleellisen unesta sekä antaa 21+ vinkkiä paremmaksi nukkujaksi! Järjestyksessään neljäs versio suositusta verkkokurssista valmistui syyskuussa 2023. Kurssi saatavilla myös 2 tunnin luentona!

Blogi

”Vuosien kuluessa palveleva johtajuus on kirkastunut kohdallani merkittävästi. Merkittävin oivallus on ollut esihenkilötyön ja johtamisen tavoitteen ymmärtäminen: luoda edellytyksiä. Luoda edellytyksiä onnistua ja kasvaa. Edellytysten luominen lähtee yksilöistä ja siirtyy yhteisöön, syntyy yhteinen kasvutarina. Syntyy psykologisesti turvallinen työyhteisö”.